Επιμορφωτικό πρόγραμμα από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΔΠΘ

Το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης διοργανώνει επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο Ετερότητα στο Σχολείο και στην Κοινωνία. Το Πρόγραμμα είναι διάρκειας 450 ωρών. Εκτείνεται χρονικά σε εννέα μήνες, με εξ αποστάσεως μαθήματα, από 10 Ιανουαρίου 2022 έως 10 Οκτωβρίου 2022. Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων είναι 21 Δεκεμβρίου 2021. Σκοπός του προγράμματος είναι […]