Σύνταξη Μητρώου Ευάλωτων Ομάδων στο Δήμο Σουφλίου

Σας ενημερώνουμε ότι για λόγους προστασίας από εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή εξαιτίας φυσικών φαινομένων δημιουργείται στο Δήμο μας Μητρώο Ευάλωτων Ομάδων πολιτών που διαβιούν σε δομημένες περιοχές, των οποίων οι κατοικίες συνορεύουν ή έχουν μεγάλη εγγύτητα με δάση ή δασικές εκτάσεις όπως και σε περιοχές με ιστορικό πλημμυρικών φαινομένων. Στο πλαίσιο αυτό, καλούνται τα ίδια […]

Υποχρέωση καταγραφής όλων των αδειούχων πωλητών υπαίθριου εμπορίου στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα «Ανοικτή Αγορά»

Η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ανακοινώνει την υποχρέωση καταγραφής όλων των αδειούχων πωλητών υπαίθριου εμπορίου στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα «Ανοικτή Αγορά» (Ο.Π.Σ.Α.Α.) του ν.4849/2021 (Α΄207), σύμφωνα με το αριθμ. Πρωτ. 9480/05-02-2024 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, του Υπουργείου Ανάπτυξης. Σύμφωνα με το ανωτέρω έγγραφο, οι υφιστάμενοι αδειούχοι πωλητές υπαίθριου εμπορίου […]

Ξεκινούν οι αιτήσεις από τους παραγωγούς για καταγραφή
ζημιών λόγω παγετού στο Σουφλί

Ο Δήμος Σουφλίου εξέδωσε ανακοίνωση πως ξεκινούν οι αιτήσεις από τους παραγωγούς οι οποίοι υπέστησαν ζημιές στις χειμερινές καλλιέργειες σιτηρών και λοιπές χειμερινες καλλιέργειες εξαιτίας του παγετού. Συγκεκριμένα τη Δευτέρα 4 Απριλίου 2022 και την Τρίτη 5 Απριλίου 2022 μπορούν να προσέλθουν οι παραγωγοί στον αρμόδιο ανταποκριτή του ΕΛ.Γ.Α. προκειμένου να υποβάλουν δηλώσεις ζημίας. Η […]