Άρση της απαγόρευσης αλιείας σε ποτάμια και κανάλια του Έβρου

Από τα Τμήματα Αλιείας των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Έβρου καθίσταται γνωστό ότι με τις σχετικές Αποφάσεις (ΑΔΑ: 90A07ΛΒ-ΑΑΡ και ΨΑ5Σ7ΛΒ-ΧΛΞ) του Αντιπεριφερειάρχη Έβρου Πουλιλιό Ευάγγελο ανακαλείται η απαγόρευση αλιείας ιχθύων και λοιπών υδρόβιων οργανισμών, με κάθε μέσο και εργαλείο, στις περιοχές ευθύνης τους, όπως είχε οριστεί με προηγούμενες αποφάσεις. Η αλιεία επιτρέπεται από […]