Δήμος Ορεστιάδας: Παράταση των προθεσμιών του Κανονισμού Πυροπροστασίας Ακινήτων εντός ή πλησίον δασικών εκτάσεων

Ανακοινώνεται στους υπόχρεους ιδιοκτήτες κατοικιών που εμπίπτουν στον ΚανονισμόΠυροπροστασίας Ακινήτων εντός ή πλησίον δασικών εκτάσεων ότι έχει δοθεί παράταση τωνπροθεσμιών σχετικά με την εφαρμογή των προληπτικών μέτρων πυροπροστασίας που οφείλουν να λαμβάνουν σε κάθε αντιπυρική περίοδο. Έτσι σύμφωνα με Κοινή Υπουργική Απόφαση (Αριθ.ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/38701/1172-Β’2194/10-04-2024) για τα υφιστάμενα κτίρια παρατείνονται οι προθεσμίες υποβολής ως εξής:α) Έντυπο Αξιολόγησης […]