Δήμος Ορεστιάδας: Σε λειτουργία η ψηφιακή πλατφόρμα Μητρώου Τήρησης Μέτρων Προληπτικής Πυροπροστασίας Ιδιοκτησιών

Ο Δήμος Ορεστιάδας ενημερώνει τους ιδιοκτήτες, επικαρπωτές, μισθωτές ή υπομισθωτές οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, στο εξής ‘’υπόχρεοι’’, που βρίσκονται: α) σε περιοχές εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων,β) σε περιοχές εντός ορίων οικισμών, χωρίς εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο,γ) σε εκτάσεις εντός ακτίνας εκατό (100) μέτρων από τα όρια των περ. α) και β), κατόπιν ενημέρωσης της αρμόδιας […]