Δάσος Δαδιάς: Μετά από μια φυσική καταστροφή, ακολουθεί πάντα η αναγέννηση

Τελειώνοντας το προηγούμενο διάστημα την καταγραφή της βλάστησης και τη σφοδρότητα της φωτιάς, η ομάδα της Εταιρείας Βιοποικιλότητας Προστασίας Θράκης συνέχισε τις εργασίες πεδίου με την υποστήριξη των εθελοντών του ESC , για την καταγραφή της αναγέννησης στην περιοχή της πυρκαγιάς του 2023. Η καταγραφή της αναγέννησης θα δώσει πολύ σημαντικά στοιχεία για τη μελέτη […]