Πυρκαγιά: Tι είδαν οι Ισπανοί ερευνητές στον Έβρο

Επανασχεδιασμός του δικτύου αντιπυρικών ζωνών στην περιοχή του Σουφλίου, της Δαδιάς και της Αλεξανδρούπολης, χρήση της ελεγχόμενης καύσης για δασοκομικούς σκοπούς, δημιουργία στρατηγικών σημείων με χαμηλό φορτίο καύσιμης ύλης που θα λειτουργούν ως ζώνες ανάσχεσης της φωτιάς, και καλύτερη θωράκιση αστικών, στρατιωτικών και βιομηχανικών υποδομών στα μέτρα αυτοπροστασίας από τις δασικές πυρκαγιές, ώστε να μην […]