Προσλήψεις στο ΚΥΤ Φυλακίου Ορεστιάδας

3 θέσεις εργασίας – Δείτε τις ειδικότητες Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων, προκηρύσσει μία νέα θέση εργασίας για τη στελέχωση της Ομάδας Παιδικής Προστασίας στην περιοχή του Έβρου, στα πλαίσια του προγράμματος Supporting Unaccompanied Migrant Children at the Northern Greek Borders and Lesvos Safe Area (MERIMNA III – PROTECTION AT GREEK BORDERS) μέσω του […]