Ηλεκτρονικά Τιμολόγια προς ΟΤΑ: Τι αλλάζει από 1η Ιουνίου 2024

Η υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση στην ελληνική οικονομία είναι σε πλήρη εφαρμογή. • Από την 1η Ιουνίου 2024, τα ηλεκτρονικά τιμολόγια καθίστανται υποχρεωτικά στις συναλλαγές των οικονομικών φορέων με το Δημόσιο (B2G συναλλαγές) στο πλαίσιο εκτέλεσης Δημοσίων Συμβάσεων. • Η υποχρέωση αυτή αφορά σε δημόσιες συμβάσεις και συμβάσεις έργων, εκπόνησης μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, προμηθειών […]