Τσιριγώτη: Ο φράχτης θα λειτουργεί λιγότερο για την αποτροπή

Το τεχνητό εμπόδιο του ποταμού Έβρου θα είναι παραποτάμιο “Ο φράκτης μπορεί να καθυστερήσει ή να ανατρέψει μια απόπειρα μαζικής παράνομης εισόδου, όμως δεν λύνει το θέμα” αναφέρει για τον Έβρο στο πρώτο μέρος της αποκλειστικής της συνέντευξης στο Armyvoice.gr , η Αντιστράτηγος (ε.α.) της Ελληνικής Αστυνομίας και κατέχουσα τον τίτλο της Επιτίμου Γενικού Επιθεωρητή […]