Εφαρμογές «έξυπνων πόλεων» αποκτά ο Δήμος Ορεστιάδας

Στις 18/05/2023 υπογράφηκε η σύμβαση, μεταξύ του Δήμου Ορεστιάδας, εκπροσωπούμενου από το Δήμαρχο κ. Βασίλη Μαυρίδη, και της αναδόχου εταιρίας για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ‘’ΕΞΥΠΝΗΣ ΠΟΛΗΣ’’ ΚΑΙ ‘’ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ’’ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ‘’ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ’’» προϋπολογισμού 201.465,28 €. Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια και εγκατάσταση […]