Το Εθνολογικό Μουσείο Θράκης και το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο παρουσιάζουν την έκθεση «ΕΠΑΝΑCYΣΤΑΣΗ ’21: ΘΡΑΚΗ»

Το Εθνολογικό Μουσείο Θράκης και το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, παρουσιάζουν την έκθεση «ΕΠΑΝΑCYΣΤΑΣΗ ΄21: ΘΡΑΚΗ», η οποία εντάσσεται στο επετειακό πρόγραμμα του ΕΙΜ, το οποίο τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. … Η έκθεση ακολουθεί την Ελληνική Επανάσταση με έμφαση στη συνεισφορά της Θράκης.Παρουσιάζονται εμβληματικά εκθέματα που σχετίζονται με την ευρύτερη περιοχή […]