Παρέμβαση ζητά η Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης για το συνταξιοδοτικό Καθεστώς Επαγγελματιών Οπλιτών

Η (γ) σχετική απάντηση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, στο (β) όμοιο ερώτημα, που προκλήθηκε από το (α) σχετικό έγγραφό σας, σχετικά με το συνταξιοδοτικό καθεστώς των Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠΟΠ) και τις προθέσεις των συναρμόδιων υπουργείων στο επικείμενο κίνδυνο να αποστρατευτούν χωρίς την καταβολή πλήρους σύνταξης, δημιούργησε έντονη δυσφορία και ποικίλα ερωτηματικά στις/στους ίδιες/ίδιους […]