Εκπαιδευτικά προγράμματα του Ιστορικού Μουσείου Αλεξανδρούπολης

Το Ιστορικό Μουσείο Αλεξανδρούπολης στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής του πολιτικής έχει διαμορφώσει και υλοποιεί ποικίλα εκπαιδευτικά προγράμματα για τη μαθητική κοινότητα, σε συνεργασία με την ιστορικό τέχνης και μουσειολόγο, Κική Χριστοδούλου και την εκπαιδευτικό, Αναστασία-Ναταλία Βαφειάδη. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα σχεδιάστηκαν με βάση τις δύο μόνιμες εκθέσεις του μουσείου και τα προγράμματα σπουδών του Υπουργείου Παιδείας […]