Η σύνθεση του νέου Δημοτικού Συμβουλίου Σουφλίου

Έπειτα από τα επίσημα αποτελέσματα αναλυτικά οι έδρες και τα ονόματα των δύο παρατάξεων του Δήμου Σουφλίου που θα αποτελούν το νέο Δημοτικό Συμβούλιο από την 1η Ιανουαρίου 2024. Συνολικά 25 έδρες μοιράζονται μεταξύ δύο παρατάξεων, Με δυο έδρες λιγότερες η Δημοτική Ενότητα Τυχερού . Συγκεκριμένα η παράταξη “Συνεργασία Ανάπτυξη Συνοχή” του εκ νέου Δημάρχου […]

Η νέα σύνθεση του δημοτικού συμβουλίου Ορεστιάδας

Η νέα σύνθεση του δημοτικού συμβουλίου Ορεστιάδας, σύμφωνα με της πράξεις ανακήρυξης των αποτελεσμάτων που θυροκολλήθηκαν στις 17/10/23 στο Πρωτοδικείο Ορεστιάδας όπως προκύπτει από το επίσημο Πρακτικό, που θα ορκιστεί και θα αναλάβει από την 1η Ιανουαρίου 2024, έχει ως εξής: Δήμος Ορεστιάδας, δημοτικό συμβούλιο 29 μελών Διαμαντής Παπαδόπουλος δήμαρχος Ορεστιάδας και η παράταξη «Ορεστιάδα […]