Την Τρίτη 16 Ιουλίου ο απολογισμός πεπραγμένων της Δημοτική Αρχής Ορεστιάδας

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα και το άρθρο  217 του N. 3463/2006, καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου σε Ειδική Δημόσια δια ζώσης Συνεδρίαση, που θα γίνει στις 16.07.2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 στο Αμφιθέατρο του Πολιτιστικού Πολύκεντρου Ορεστιάδας, για συζήτηση στο παρακάτω θέμα: Θέμα ημερήσιας διάταξης   ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ […]

Έναρξη εργασιών για την ανάπλαση πεζοδρομίων και νησίδας στο εμπορικό κέντρο Ορεστιάδας

Ξεκίνησαν οι εργασίες για την ανάπλαση πεζοδρομίων και νησίδας στο εμπορικό κέντρο Ορεστιάδας στα πλαίσια υλοποίησης του έργου Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου ( Open Mall ), προϋπολογισμού 812.000 €. Οι εργασίες ξεκίνησαν αρχικά χθες Πέμπτη 17/2 επί της οδού Σκρά στο ύψος μεταξύ Αγίων Θεοδώρων και Αδριανουπόλεως, όπως μας μετέδωσε από το προσωπικό του προφίλ ο […]