Την Τετάρτη η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας

Με τηλεδιάσκεψη θα πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση και 6 θέματα ημερήσιας διάταξης Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 65 του Ν.3852/2010, όπως ισχύει σήμερα, ένα (1) μήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά […]