Υπολειτουργία των Δ.Ο.Υ. Ορεστιάδας και Αλεξανδρούπολης

Την Παρασκευή 10.11.2023 η Δ.Ο.Υ. Ορεστιάδας και Αλεξανδρούπολης από τις 9:00 π.μ. για τη ΔΟΥ Ορεστιάδας και από τις 11:00 για τη ΔΟΥ Αλεξανδρούπολης και μετά θα λειτουργήσει με το ελάχιστο προσωπικό που απαιτείται για την εύρυθμη λειτουργία της, λόγω της διεξαγωγής της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου Εργαζομένων στις Δ.Ο.Υ. Ν. Έβρου.