Συστάθηκε ο «Αναπτυξιακός Οργανισμός Αν. Μακεδονίας και Θράκης – ΑΝ.ΟΡ.ΑΜΘ»

Πρόεδρος του Δ.Σ. ορίστηκε ο ιατρός και περιφ. σύμβουλος Βασίλης Γαλάνης Συστάθηκε μετά από έγκριση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ και του Διοικητικού Συμβουλίου του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης ΑΜΘ, Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την επωνυμία «Αναπτυξιακός Οργανισμός Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» (ΑΝ.ΟΡ ΑΜΘ). Πρόκειται για μία ανώνυμη εταιρεία ειδικού σκοπού που θα έχει […]