Βόρειο Σέλας ορατό στην Αλεξανδρούπολη, στις Σέρρες και Θεσσαλονική

Λόγω ισχυρής γεωμαγνητικής καταιγίδας καταγράφηκε αυτό το εξαιρετικά σπάνιο φυσικό φαινόμενο (παρατηρήθηκε Βόρειο Σέλας σε χαμηλό γεωγραφικό πλάτος) στην Βουλγαρία, Ιταλία αλλά και στην Βόρειο Ελλάδα. Η επιστημονική εξήγηση για το σπάνιο φυσικό φαινόμενο:“Ο δείκτης Dst με τον οποίο ταξινομούμε την ένταση των καταιγίδων, έπεσε στα -165nT στις 10μμ Ελλάδας. Σέλας σε τόσο χαμηλό πλάτος […]