ΕΕ: Χρηματοδότηση 250 εκατ. ευρώ στα κράτη μέλη για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών και την ενίσχυση συστημάτων προστασίας συνόρων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι θα παράσχει οικονομική στήριξη άνω των 250 εκατομμυρίων ευρώ για την ενίσχυση της διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών στην ΕΕ. “Δεδομένων των αυξανόμενων μεταναστευτικών προκλήσεων, που έχουν ως αποτέλεσμα μεγάλους αριθμούς αφίξεων σε όλες τις διαδρομές, η Επιτροπή αποφάσισε να αφιερώσει ειδική χρηματοδότηση στα κράτη μέλη της ΕΕ“, αναφέρεται στην ανακοίνωση. […]