Δήμος Αλεξανδρούπολης: Επέκταση στις γραμμές δημοτικής αστικής συγκοινωνίας

Από τη Δευτέρα 03 Ιουλίου, πραγματοποιήθηκε επέκταση σε δύο από τις γραμμές αστικής Οισυγκοινωνίας, συμπεριλαμβάνοντας στα δρομολόγιά τους μεγαλύτερες διαδρομές και περισσότερες στάσεις, ενώ οι άλλες δύο παρέμειναν ως έχουν. Οι τροποποιήσεις αφορούν τις επιβατικές γραμμές Α2 (Πάρκο Αλτιναλμάζη – Κέντρο πόλης – Καλλιθέα) και Α3 ( Ποιμενίδη – Κέντρο Πόλης – Εξώπολη), ενώ οι […]