Έκθεση αρχειακού υλικού στην Αλεξανδρούπολη

Στο πλαίσιο του Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου που διοργανώνει η Κοσμητεία της ΣχολήςΚλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης σε συνεργασία με τον Δήμο Αλεξανδρούπολης, υπό την αιγίδα της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, με θέμα: Η ελληνοτουρκική ανταλλαγή πληθυσμών στην τέχνη (1923-2023), θα φιλοξενηθεί η Έκθεση Αρχειακού Υλικού του Τμήματος Γ.Α.Κ. Έβρου με τίτλο:«Πρόσφυγες 1922-1923Αρχειακά τεκμήρια […]