Προκηρύσσει 1 νέα θέση η Άρσις Αλεξανδρούπολης

Το κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Φρίξος Αλεξανδρούπολης προκηρύσσει 1 νέα θέση Κοινωνικού Λειτουργού. Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι έως 31/08/23, με πιθανότητα ανανέωσης, εφόσον έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγηση και η ένταξη του ΚΦΑΑ στο νέο χρηματοδοτικό πλαίσιο. Θέση: Κοινωνικού λειτουργού πλήρους απασχόλησης Απαραίτητα προσόντα: Επιθυμητά προσόντα: Συνεκτιμώμενα προσόντα: Απαραίτητες δεξιότητες που θα κριθούν κατά τη συνέντευξη: […]