Άρση απαγόρευση αλιείας σε παραποτάμιες περιοχές του Έβρου

Από τα Τμήματα Αλιείας των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Έβρου καθίσταται γνωστό ότι με τις σχετικές Αποφάσεις του Αντιπεριφερειάρχη Έβρου Δημητρίου Πέτροβιτς ανακαλείται η απαγόρευση αλιείας ιχθύων και λοιπών υδρόβιων οργανισμών, με κάθε μέσο και εργαλείο, στις περιοχές ευθύνης τους, όπως είχε οριστεί με προηγούμενες αποφάσεις. Η αλιεία επιτρέπεται από την Τρίτη 16-5-2023 και […]

Άρση απαγόρευσης αλιείας στα ποτάμια του Έβρου

Την άρση απαγόρευσης αλιείας, ιχθύων και λοιπών υδρόβιων οργανισμών στον ποταμό Έβρο, στο Δέλτα του και στους χείμαρρους ανακοίνωσε η αρμόδια υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου. Η αλιεία στον ποταμό Έβρο, στο Δέλτα του, στους χείμαρρους: Ειρήνη (Μαϊστρου), Λουτρού, Αρδανίου, Προβατώνα, Μαυρόρεμα , Διαβολόρεμα, στον υδροταμιευτήρα Αλεξανδρούπολης, στο φράγμα Καβησού , στα κανάλια και γενικά σε όλους […]