Συνεδριάζει την Τρίτη το Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας

Την Τρίτη 2 Αυγούστου 2022 και ώρα 20:00, στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ορεστιάδας, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Ανακοινώσεις από τον κ. Πρόεδρο.
Ανακοινώσεις από τον κ. Δήμαρχο.
Ανακοινώσεις – προτάσεις – ερωτήσεις από τους Δημοτικούς Συμβούλους.

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Γνωμοδότηση για την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Τέσσερις ΑΣΠΗΕ συνολικής ισχύος 302,4 MW με τα συνοδά έργα τους και διασυνδετική γραμμή μεταφοράς 150kV σε νέο ΚΥΤ».
Εισηγητής: ο Δήμαρχος Ορεστιάδας Βασίλειος Μαυρίδης.

2. Έγκριση 5ης Τροποποίησης τεχνικού προγράμματος.
Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Διεύθυνσης Πολεοδομίας Αρχοντής Αρχοντίδης.

3. Έγκριση της τριμηνιαίας έκθεσης Εσόδων – Εξόδων Β΄ Τριμήνου 2022.
Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Δημήτριος Πάλλας.

4. Ενημέρωση σχετικά με την συμμετοχή του Δήμου Ορεστιάδας σε υπό δημιουργία Θεματικό Δίκτυο μεταξύ Δήμων Ελλάδας και Ισραήλ με θέμα Πολιτισμός και Υγεία (Culture & Health) και εξουσιοδότηση του Δημάρχου Ορεστιάδας κου Βασιλείου Μαυρίδη για την υπογραφή της σχετικής Συμφωνίας Συνεργασίας για την ίδρυση Δικτύου.
Εισηγητής: ο Δήμαρχος Ορεστιάδας Βασίλειος Μαυρίδης.

5. Ορισμός Συντονιστικής Επιτροπής για την υποβολή πρότασης ένταξης του Δήμου Ορεστιάδας στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Υγειών Πόλεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.
Εισηγητής: ο Δήμαρχος Ορεστιάδας Βασίλειος Μαυρίδης.

6. Ορισμός εκπροσώπου και συντονιστή για την υποβολή πρότασης ένταξης του Δήμου Ορεστιάδας στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Υγειών Πόλεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.
Εισηγητής: ο Δήμαρχος Ορεστιάδας Βασίλειος Μαυρίδης.