Συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Διδυμοτείχου

Την Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 19:00, στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Διδυμοτείχου, διά ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Ανακοινώσεις από τον κ. Πρόεδρο.
Ανακοινώσεις από τον κ. Δήμαρχο.
Ανακοινώσεις – προτάσεις – ερωτήσεις από τους Δημοτικούς Συμβούλους.

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Καθορισμός προσόντων πρόσληψης, κατόπιν της έγκρισης πρόσληψης τακτικού προσωπικού στον Δήμο Διδυμοτείχου στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων έτους 2023.
Εισηγητής κ. Τσιμπανλιώτης

2. Έγκριση Πολυετούς Προγραμματισμού Ανθρώπινου Δυναμικού Δήμου Διδυμοτείχου 2024-2027.
Εισηγητής κ. Τσιμπανλιώτης

3. Έγκριση 2ου ΑΠΕ (τακτοποιητικού) του εν επικεφαλίδι έργου «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ 2019 (ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ) ΔΗΜΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ».
Εισηγητής κ. Ζαρκάδης

4. Έγκριση 2ου ΑΠΕ (τακτοποιητικού) του εν επικεφαλίδι έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ».
Εισηγητής κ. Ζαρκάδης

5. Έγκριση 1ου ΑΠΕ (τακτοποιητικού) του εν επικεφαλίδι έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ PΑΜΠΩΝ ΚΑΙ WC AMEA ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ».
Εισηγητής κ. Ζαρκάδης

6. Έγκριση ή μη της με αριθμό 4/2023 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα «Κοπή και κλάδεμα δένδρων σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Διδυμοτείχου».
Εισηγητής κ. Θεοδοσίου

7. Αποδοχή και κατανομή Α’ Τακτικής δόσης από τους ΚΑΠ έτους 2023 για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολικών μονάδων.
Εισηγητής κ. Γατίδης

8. Έγκριση Απολογισμού Μειονοτικού Σχολείου Δήμου Διδυμοτείχου έτους 2022.
Εισηγητής κ. Γατίδης