Συνεδριάζει αύριο Τρίτη το Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας

Την Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 20:00, στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ορεστιάδας, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Ανακοινώσεις από τον κ. Πρόεδρο.
Ανακοινώσεις από τον κ. Δήμαρχο.
Ανακοινώσεις – προτάσεις – ερωτήσεις από τους Δημοτικούς Συμβούλους.

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Διατύπωση γνώμης για τις τιμές ζώνης για κατοικίες, καταστήματα και οικόπεδα του Δήμου Ορεστιάδας.
Εισηγητής: ο Δήμαρχος Ορεστιάδας Βασίλειος Μαυρίδης.

2. Αποδοχή χρηματοδότησης και έγκριση 9ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022.
Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών Δημήτριος Πάλλας.

3. Έγκριση μεταφοράς ποσού από Θεομηνίες (ΣΑΝΑ 255) στο λογαριασμό Ταμειακής Διαχείρισης του Δήμου Ορεστιάδας.
Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών Δημήτριος Πάλλας.

4. Κατανομή πιστώσεων για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης (Δ’ δόση 2022).
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Χρήστος Ορμανλίδης.

5. Λήψη απόφασης για απομάκρυνση κενωθέντος περιπτέρου που βρίσκεται στην Κοινότητα Κυπρίνου Δήμου Ορεστιάδας.
Εισηγητής: ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ. Δημήτριος Πάλλας.

6. Έγκριση για την επιβολή και τον καθορισμό αντιτίμων εισόδου στον εκθεσιακό χώρο του πρώην Δημοτικού Σχολείου Καστανεών του Δήμου Ορεστιάδας με εκθέματα δωρεάς του Ιδρύματος Ευγενίδου.
Εισηγητής: ο Δήμαρχος Ορεστιάδας Βασίλειος Μαυρίδης.

7. Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 105/2021 απόφασης Δ.Σ. που αφορά στον ορισμό εκπροσώπων του Δήμου στα πλαίσια της «Αναμόρφωσης του Θεσμού του Σχολικού Συμβουλίου» για τα Σχολικά Συμβούλια της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Ορεστιάδας Χρήστος Ορμανλίδης.

8. Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 103/2022 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.Ο., λόγω παραίτησης.
Εισηγητής: ο Δήμαρχος Ορεστιάδας Βασίλειος Μαυρίδης.