Προσπάθεια για να χαρακτηριστεί ΠΟΠ ο κόκκινος τραχανάς της Θράκης με πρωτοβουλία του Δήμου Αλεξανδρούπολης

Μία προσπάθεια για να χαρακτηριστεί ως Προϊόν Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) ο ξακουστός κόκκινος τραχανάς της Θράκης ξεκινά ο δήμος Αλεξανδρούπολης σε συνεργασία με την Περιφέρεια και την Περιφερειακή Ένωση Δήμων (ΠΕΔ) ΑΜΘ.
Το θέμα απασχόλησε την πρόσφατη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΔ, με αφορμή το αίτημα του Δήμου Αλεξανδρούπολης για συνεργασία με την ΠΕΔ με σκοπό την προετοιμασία (εκπόνηση σχετικής μελέτης, σύνταξη-υποβολή φακέλου κ.λπ.) και υποβολή αιτήματος για καταχώρηση του κόκκινου τραχανά της Θράκης ως Προϊόν Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) – Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ) – Εγγυημένο Παραδοσιακό Ιδιότυπο Προϊόν (ΕΠΙΠ).
Η καταχώρηση αγροτικών προϊόντων ως ΠΟΠ-ΠΓΕ-ΕΠΙΠ, όπως αναφέρεται στο αίτημα, είναι μια διαδικασία που υλοποιείται αρχικά σε εθνικό επίπεδο με την υποβολή της αίτησης καταχώρησης και του συνοδευτικού φακέλου στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και εν συνεχεία σε Ευρωπαϊκό επίπεδο με την τελική αξιολόγηση του αιτήματος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Ο κόκκινος τραχανάς της Θράκης, στοιχείο της άυλης πολιτιστικής μας κληρονομιάς είναι μια τροφή που τρέφει εδώ και αιώνες τον αγροτικό πληθυσμό. Αποτελεί γαστρονομικό, πολιτιστικό και λαογραφικό στοιχείο άξιο προσοχής. Πρόκειται για μια τροφή με πολλές βιταμίνες και ευεργετικά συστατικά που προσελκύει όλο και περισσότερο το ενδιαφέρον ερευνητών, διατροφολόγων και σεφ.
Η εξασφάλιση ΠΟΠ για τον θρακιώτικο τραχανά, που αφορά στην περιγραφή ενός αγροτικού προϊόντος που παράγεται σε αυτήν και η ποιότητά του ή τα χαρακτηριστικά του που οφείλονται κυρίως ή αποκλειστικά στο γεωγραφικό περιβάλλον, πρόκειται να αναδείξει και να εκτοξεύσει τη ζήτηση του προϊόντος.
Δικαίωμα υποβολής αίτησης καταχώρησης μιας ονομασίας στο κοινοτικό μητρώο ΠΟΠ και ΠΓΕ έχει κάθε ομάδα παραγωγών, η οποία, ανεξάρτητα από τη νομική της μορφή, αποτελείται από παραγωγούς ή/και μεταποιητές που ασχολούνται με το συγκεκριμένο αγροτικό προϊόν.
Ο. Πρόεδρος της ΠΕΔ και Δήμαρχος Ορεστιάδας Βασίλης Μαυρίδης υπενθύμισε στο σώμα ότι έχουν γίνει σχετικές ενέργειες συνολικά για προϊόντα της Περιφέρειάς μας που μπορούν να χαρακτηριστούν ως ΠΟΠ (Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης).
Πρότεινε δε, σε συνεργασία με την Περιφέρεια, σε υπηρεσιακό επίπεδο, να διερευνηθούν οι απαραίτητες προϋποθέσεις και ενέργειες για τον σκοπό αυτό, σύμφωνα και με τις αρμοδιότητες που έχει η ΠΕΔ και αφού γίνει η επεξεργασία όλων των στοιχείων να προχωρήσει η διαδικασία εξασφάλισης της Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης ΠΟΠ για τον κόκκινο τραχανά της Θράκης αλλά και άλλων τοπικών προϊόντων με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά.
Το ΔΣ της ΠΕΔ, τελικώς, αποφάσισε ομόφωνα να διερευνηθούν οι απαραίτητες προϋποθέσεις και ενέργειες, συνολικά για προϊόντα της Περιφέρειάς μας, που μπορούν να χαρακτηριστούν ως ΠΟΠ και, ταυτόχρονα, να προχωρήσει η διαδικασία εξασφάλισης της Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης για τον κόκκινο τραχανά της Θράκης. Επιπλέον, αποφασίστηκε να αναλάβει η ΠΕΔ το κόστος ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης και υποβολής φακέλου για τον κόκκινο τραχανά της Θράκης.