Πρόγραμμα εκπαίδευσης Φωτογραφίας στο ΚΔΒΜ του Δήμου Αλεξανδρούπολης

Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης πρόκειται να λειτουργήσει κατά την επόμενη περίοδο το παρακάτω πρόγραμμα εκπαίδευσης ενηλίκων, με εθελοντές εκπαιδευτές, στο Κέντρο Διά Βίου Μάθησης που ιδρύθηκε και λειτουργεί γι’ αυτόν τον σκοπό:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Φωτογραφία (διάρκειας 25 ωρών).

ΗΜΕΡΕΣ και ΩΡΕΣ: Δευτέρα και Πέμπτη, 18:00 – 20:00.

Το προσφερόμενο πρόγραμμα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης και είναι δωρεάν. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στο πρόγραμμα, απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης και φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας.

Οι αιτήσεις συμμετοχής για το πρόγραμμα θα γίνονται δεκτές έως τη Δευτέρα 20/06/2022 και ώρες 9:00 – 13:00, στο γραφείο του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης, στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Αλεξανδρούπολης (Αίνου 46), αλλά και ηλεκτρονικά στο email: [email protected]

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2551037630.

Κατεβάστε εδώ την αίτηση συμμετοχής