Πανελλήνιες 2023: 68.574 θα εισαχθούν φέτος στα ΑΕΙ – Οι θέσεις ανά Σχολή και Τμήμα

Ο αριθμός των εισακτέων στο ΔΠΘ

Τον αριθμό των εισακτέων ανά Πανεπιστημιακή Σχολή/Τμήμα για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας. Ειδικότερα, ο συνολικός αριθμός εισακτέων στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, στην ΑΣΠΑΙΤΕ και στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες, για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 ανέρχεται σε 68.574.

Στον αριθμό αυτό θα προστεθούν και οι εισακτέοι στις Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές και στις Ακαδημίες της Πυροσβεστικής, του Εμπορικού Ναυτικού και του Λιμενικού Σώματος.

Αναλυτικότερα για το ΔΠΘ οι αριθμοί έχουν ως εξής:

Αγροτικής Ανάπτυξης (Ορεστιάδα) 200

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Ξάνθη) 117

Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών (Κομοτηνή) 120

Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων (Ορεστιάδα) 180

Ελληνικής Φιλολογίας (Κομοτηνή) 217

Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Κομοτηνή) 410

Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία (Αλεξανδρούπολη) 238

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Ξάνθη) 270

Ιατρικής (Αλεξανδρούπολη) 135

Ιστορίας και Εθνολογίας (Κομοτηνή) 180

Κοινωνικής Εργασίας (Κομοτηνή) 120

Κοινωνικής Πολιτικής (Κομοτηνή) 130

Μηχανικών Παραγωγής και Διοιίκησης (Ξάνθη) 138

Μηχανικών Περιβάλλοντος (Ξάνθη) 133

Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής (Αλεξανδρούπολη) 137

Νομική (Κομοτηνή) 506

Οικονομικών Επιστημών (Κομοτηνή) 329

Παιδαγωγικό Δημοτική Εκπαίδευσης (Αλεξανδρούπολη) 240

Πολιτικής Επιστήμης (Κομοτηνή) 180

Πολιτικών Μηχανικών (Ξάνθη) 180