Εκτός συνδεδεμένων ενισχύσεων οι εκτάσεις γης υπό αγρανάπαυση

Ως χωριστή καλλιέργεια ακόμη και αν έχει βοσκηθεί ή έχει πραγματοποιηθεί σε αυτή συγκομιδή για σκοπούς παραγωγής ή έχει καλλιεργηθεί με εαρινές καλλιέργειες μπορεί να θεωρηθεί η γη υπό αγρανάπαυση για το έτος υποβολής αιτήσεων 2022, σύμφωνα με τροποποιητική απόφαση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τις «Εθνικές επιλογές, διοικητικά μέτρα και διαδικασίες εφαρμογής των άμεσων ενισχύσεων».

Σύμφωνα, με την ΥΑ, που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, οι εν λόγω εκτάσεις εξαιρούνται από τη χορήγηση συνδεδεμένων ενισχύσεων. Από την παρέκκλιση αποκλείονται όσα αγροτεμάχια είναι ενταγμένα σε μέτρα αγροτικής ανάπτυξης του ΠΑΑ 2014-2020.

Να σημειωθεί ότι η προσωρινή αναστολή του μέτρου της αγρανάπαυσης, αφορά 380.000 στρέμματα, ενώ οι δικαιούχοι δεν θα χάνουν τις σχετικές επιδοτήσεις.

Στις εν λόγω εκτάσεις επιτρέπεται η χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων, για σκοπούς παραγωγής ή καλλιέργειας.