Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας: Εγκρίθηκαν προσλήψεις 11 ατόμων για πυροπροστασία

Εγκρίθηκε από το δημοτικό συμβούλιο Ορεστιάδας η πρόσληψη εννέα (9) ΥΕ εργατών (πυροπροστασίας) και δύο (2) ΔΕ οδηγών (πυροπροστασίας), για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών πυροπροστασίας – πυρασφάλειας, τετράμηνης χρονικής διάρκειας μέσα σε συνολικό χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών.

Ο κ. Καραγιάννης από τη θέση του τόνισε πώς η περίοδος πρόσληψης θα είναι από την 1η Μαΐου έως και τέλη Οκτωβρίου που ισχύει η περίοδος πυροπροστασίας καθώς και την αναγκαιότητα των προσλήψεων ώστε να λειτουργήσει σωστά η Διεύθυνση.
Και έπειτα από ερωτήσεις του κ. Ζαλουφλή σχετικά με τα χρήματα των εργαζομένων αυτών καθώς και από πού προέρχονται και του κ. Μαντίδη, τονίστηκε η σημασία της πρόληψης ότι θα δωθούν 55.000 ευρώ για τους μισθούς και όσον αφορά τις απαιτήσεις για την πρόσληψη έπειτα από ερώτησης του κ. Παπαδόπουλου διευκρινιστεί ότι οι προσλήψεις αφορούν Υ.Ε. και όλοι θα μπορούν να λάβουν μέρος χωρίς ΑΣΕΠ.
Εγκρίθηκε λοιπόν, κατά πλειοψηφία η πρόσληψη των εργατών πυροπροστασίας με πρόταση της κ. Γκουγκουσκίδου να γίνουν κάποτε μόνιμες θέσεις. Τέλος το ίδιο υποστήριξε και ο κ. Ζαλουφλής φέρνοντας παράδειγμα τα πρόσφατα γεγονότα των Τεμπών, τις πυρκαγιές στο Δάσος της Δαδιάς καθώς και άλλες πυρκαγιές σε αγροτικές περιοχές θα πρέπει να ληφθούν περισσότερα μέτρα για τις πυρκαγιές και να δοθούν περισσότερες θέσεις και χρήματα γι αυτά τα θέματα.