Δήμος Σαμοθράκης: Δια ζώσης θερινά μαθήματα σχολικής ετοιμότητας για την Α’ Δημοτικού

Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Σαμοθράκης λαμβάνοντας υπόψη τις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες του σχολικού περιβάλλοντος,

οργανώνει την δημιουργία θερινών μαθημάτων για την προετοιμασία των νηπίων που θα φοιτήσουν στην Α’ Δημοτικού.

Θα δημιουργηθούν ατομικά και ολιγομελή τμήματα. Η έναρξη των ομάδων θα πραγματοποιηθεί στις 26/06/2023, ενώ θα ολοκληρωθεί τέλη Αυγούστου με συνολική διάρκεια 10 εβδομάδες.

Σε αυτό το χρονικό διάστημα θα γίνει προετοιμασία σε:

Γραφή

Ανάγνωση

Αριθμητική

Το πρόγραμμα και ο σχηματισμός των τμημάτων θα διαμορφωθεί μετά το πέρας υποβολής αιτήσεων των γονέων από 8/05/2023 έως 22/05/2023.

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή είναι τα εξής:

• Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας Κηδεμόνα

• Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας

Για πληροφορίες και διευκρινήσεις μπορείτε να καλείται στο Κέντρο Κοινότητας στο τηλέφωνο 2551098097.