Αύξηση του ιικού φορτίου στα αστικά λύματα της Αλεξανδρούπολης

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Την τελευταία εβδομάδα (20 με 26 Σεπτεμβρίου), παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση (+198%) στο μέσο εβδομαδιαίο ιικό φορτίο των αστικών λυμάτων στην Αλεξανδρούπολη σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Να σημειωθεί ότι η πόλη του Έβρου σημείωσε την μεγαλύτερη αύξηση ανάμεσα σε 12 πόλεις της χώρας που ελέγχθηκαν από το Εθνικό Δίκτυο Επιδημιολογίας Λυμάτων.

Αναλυτικά, την εβδομάδα 20 έως 26 Σεπτεμβρίου 2021, παρατηρήθηκαν αυξητικές τάσεις, σε σχέση με την εβδομάδα 13 έως 19 Σεπτεμβρίου 2021, στο μέσο εβδομαδιαίο ιικό φορτίο του SARS-CoV-2 στα αστικά λύματα των εννέα από τις δώδεκα (9/12) περιοχές που ελέγχθηκαν από το Εθνικό Δίκτυο Επιδημιολογίας Λυμάτων (ΕΔΕΛ) του ΕΟΔΥ.

Οι καθαρά αυξητικές τάσεις κυμάνθηκαν από +36% στο Βόλο μέχρι +198% στην Αλεξανδρούπολη, ενώ
οριακές ήταν οι αυξήσεις που παρατηρήθηκαν στη Θεσσαλονίκη (+18%), στο Ηράκλειο (+18%)
και στον Άγιο Νικόλαο (+17%). Πτωτικές τάσεις παρατηρήθηκαν σε δύο από τις δώδεκα (2/12)
περιοχές του ΕΔΕΛ και συγκεκριμένα στο Ρέθυμνο (-62%) και στην Πάτρα (-67%). Σταθερό
παρέμεινε το ιικό φορτίο των αστικών λυμάτων στα Χανιά (-1%) .