Αύριο Τρίτη στις 20:00 δια ζώσης το Δημοτικό Συμβούλιο Ν. Ορεστιάδας

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Συνεδριάζουν την Τρίτη 14 Σεπτεμβρίου 2021, και ώρα 20:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας, τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας,  για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Ανακοινώσεις από τον κ. Πρόεδρο.
Ανακοινώσεις από τον κ. Δήμαρχο.
Ανακοινώσεις – προτάσεις – ερωτήσεις από τους Δημοτικούς Συμβούλους.

1. Ψήφισμα για την αύξηση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος. Εισηγητής: ο Δημοτικός Σύμβουλος Κωνσταντίνος Ζαλουφλής
2. Πρόταση των Δημάρχων Ορεστιάδας, Διδυμοτείχου και Σουφλίου για τη δημιουργία Επιτροπής για την ιστορική και πολιτιστική ανάδειξη της περιοχής. Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης
3. Αποδοχή χρηματοδότησης και έγκριση 4 ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021. Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών & Διοικητικών Δημήτριος Πάλλας
4. Κατανομή πιστώσεων για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης (Γ΄ δόση 2021). Εισηγητής: ο Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Χρήστος Ορμανλίδης
5. Τροποποίηση της υπ’ αρίθμ. 104/2020 απόφασης Δ.Σ. που αφορά στον ορισμό μελών της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ορεστιάδας ως προς την αντικατάσταση του διευθυντή δημοτικού σχολείου Ριζίων, λόγω συνταξιοδότησης.
Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης
6. Ορισμός Εκπροσώπων του Δήμου στα πλαίσια της «Αναμόρφωσης του Θεσμού του Σχολικού Συμβουλίου» για τα Σχολικά Συμβούλια της Α/βάθμιας Εκπαίδευσης. Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι οποίοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις εμβολιασμού ή νόσησης, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/179/οικ.16812/30.08.2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και την υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.53950 ΚΥΑ (ΦΕΚ 4054/Β΄/04.09.2021), θα συμμετάσχουν στην συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης και θα λάβουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τον σχετικό σύνδεσμο.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι οποίοι θα παραστούν στην συνεδρίαση, υποχρεούνται να επιδείξουν το πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης πριν από την είσοδό τους στην Αίθουσα Συνεδριάσεων.