Αύριο Τρίτη στις 20:00 δια ζώσης το Δημοτικό Συμβούλιο Ν. Ορεστιάδας

Συνεδριάζουν την Τρίτη 14 Σεπτεμβρίου 2021, και ώρα 20:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας, τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας,  για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Ανακοινώσεις από τον κ. Πρόεδρο.
Ανακοινώσεις από τον κ. Δήμαρχο.
Ανακοινώσεις – προτάσεις – ερωτήσεις από τους Δημοτικούς Συμβούλους.

1. Ψήφισμα για την αύξηση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος. Εισηγητής: ο Δημοτικός Σύμβουλος Κωνσταντίνος Ζαλουφλής
2. Πρόταση των Δημάρχων Ορεστιάδας, Διδυμοτείχου και Σουφλίου για τη δημιουργία Επιτροπής για την ιστορική και πολιτιστική ανάδειξη της περιοχής. Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης
3. Αποδοχή χρηματοδότησης και έγκριση 4 ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021. Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών & Διοικητικών Δημήτριος Πάλλας
4. Κατανομή πιστώσεων για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης (Γ΄ δόση 2021). Εισηγητής: ο Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Χρήστος Ορμανλίδης
5. Τροποποίηση της υπ’ αρίθμ. 104/2020 απόφασης Δ.Σ. που αφορά στον ορισμό μελών της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ορεστιάδας ως προς την αντικατάσταση του διευθυντή δημοτικού σχολείου Ριζίων, λόγω συνταξιοδότησης.
Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης
6. Ορισμός Εκπροσώπων του Δήμου στα πλαίσια της «Αναμόρφωσης του Θεσμού του Σχολικού Συμβουλίου» για τα Σχολικά Συμβούλια της Α/βάθμιας Εκπαίδευσης. Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι οποίοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις εμβολιασμού ή νόσησης, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/179/οικ.16812/30.08.2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και την υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.53950 ΚΥΑ (ΦΕΚ 4054/Β΄/04.09.2021), θα συμμετάσχουν στην συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης και θα λάβουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τον σχετικό σύνδεσμο.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι οποίοι θα παραστούν στην συνεδρίαση, υποχρεούνται να επιδείξουν το πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης πριν από την είσοδό τους στην Αίθουσα Συνεδριάσεων.